პაატა აბულაძე

დაბადების თარიღი: 11.12.1980

სიონშია: 2010

პოზიცია: მატჩების მენეჯერი

ლიცენზირების მენეჯერი

ელექტრონული ფოსტა: paata_abuladze@yahoo.com

 

ლალი ავქოფაშვილი

დაბადების თარიღი: 19:01.1968

სიონშია: 2010

პოზიცია: ფინანსისტი

ელექტრონული ფოსტა: lali_avqofashvili@yahoo.com

 

 

სალომე ბალახაშვილი

დაბადების თარიღი:07.09.1986

სიონშია: 2015

პოზიცია: მედია ოფიცერი

ტელ: 598510617

ელექტრონული ფოსტა: salosport7@gmail.com

 

 

ცირა მღვდელაძე

დაბადების თარიღი: 14.03.1980

სიონშია: 2015

პოზიცია: შეზღუდული ქმედუნარობის მქონე პირებთან მეკავშირე

ტელ: 599600061

ელექტრონული ფოსტა: ciruradio@yahoo.com

 

ბესიკ ბარათაშვილი

დაბადების თარიღი: 29.10.1968

სიონშია: 2008

პოზიცია: უსაფრთხოების ოფიცერი

ტელ: 571771553

ელექტრონული ფოსტა: baratashvili0101@gmail.com

 

მურმან ქურასბედიანი

დაბადების თარიღი: 11.04.1988

სიონშია: 2018

პოზიცია: გულშემატკივებთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელი პირი

ტელ: 551192361

ელექტრონული ფოსტა:mqurasbediani@yahoo.com

ჯონი ჯაგიდისი

დაბადების თარიღი: 26.06.1962

სიონშია: 2006

პოზიცია: ახალგაზრდული ფეხბურთის განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი

ტელ: 598969594

ელექტრონული მისამართი: joni_jagidis@gmail.com