კლუბის დირექტორი – ლევან სილაგაძე

დაიბადა 1976 წლის 4 აგვისტოს.

ლევან სილაგაძე კლუბის სათავეში 2021 წელს მოვიდა.

ელექტრონული ფოსტა: silagadzelevan@gmail.com