ბაქარ ღამბაშიძე

დაბადების თარიღი:24.09.1985

სიონშა: 2017

პოზიცია: ექიმი

ელექტრონული ფოსტა: bekuna_85@mail.ru

 

აკაკი მეგრელიშვილი

დაბადების თარიღი: 16.09.1964

სიონშია: 2018

პოზიცია: ფიზიოთერაპევტი

ელექტრონული მისამართი: akaki.megrelishvili.64@mail.ru

 

მადონა ჩუბინიძე

დაბადების თარიღი: 17.04.1975;

სიონშია:2017

პოზიცია:  U19 ექიმი

ელექტრონული მისამართი: madonachubinidze@yahoo.com;