ს/კ ,,სიონის” 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება

 

სრული ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: ანგარიშგება

file:///C:/Users/ACER/Downloads/%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%90-%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98-2018-20190228-1345-SA-SIGNED-Rev-201803…-1.pdf

წერილი საქართველოს ფეხბურთს ფედერაციის ფინანსურ ექსპერტს: 

file:///C:/Users/ACER/Downloads/%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98.pdf