2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება:

ფინანსური ანგარიშგება

 

შუამავლის სასარგებლოდ გადახდილი თანხები:

ინფორმაცია დაიდება შესაბამისი ანაზღაურების განხორციელების შემთხვევაში.

 

2019 წლის ფინანსური ანგარიშგება – 31 აგვისტოს მდგომარეობით:

ფინანსური ანგარიშგება  

შუამავლის სასარგებლოდ გადახდილი თანხები:

ინფორმაცია დაიდება შესაბამისი ანაზღაურების განხორციელების შემთხვევაში.

 

2019 ფინანსური ანგარიშგება:

აუდირებული-ფინანსური-ანგარიშგება

შუამავლის სასარგებლოდ გადახდილი თანხები:

ინფორმაცია დაიდება შესაბამისი ანაზღაურების განხორციელების შემთხვევაში.

აუდიტის დასკვნა ანგარიშგება

 

2020 ფინანსური ანგარიშგება – 31 აგვისტოს მდგომარეობით:

აუდიტის დასკვნა 

შუამავლის სასარგებლოდ გადახდილი თანხები:

ინფორმაცია დაიდება შესაბამისი ანაზღაურების განხორციელების შემთხვევაში.

ფინანსური-ანგარიშგება

2020 ფინანსური ანგარიშგება – 31 დეკემბრის მდგომარეობით:

აუდიტის დასკვნა 

ფინანსური ანგარიშგება 

 

2021 ფინანსური ანგარიშგება – 31 აგვისტოს მდგომარეობით:

ფინანსური-ანგარიშგება_ბალანსი-მოგება-ზარალი-ფულადი-ნაკადები

შუამავლის სასარგებლოდ გადახდილი თანხები:

ინფორმაცია დაიდება შესაბამისი ანაზღაურების განხორციელების შემთხვევაში.

აუდიტის დასკვნა 

 

2021 წლის ფინანსური ანგარისგება _ 31 დეკემბრის მდგომარეობით:

აუდიტის დასკვნა