2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება:

ფინანსური ანგარიშგება

 

შუამავლის სასარგებლოდ გადახდილი თანხები:

ინფორმაცია დაიდება შესაბამისი ანაზღაურების განხორციელების შემთხვევაში.

 

2019 წლის ფინანსური ანგარიშგება:

ფინანსური ანგარიშგება  

შუამავლის სასარგებლოდ გადახდილი თანხები:

ინფორმაცია დაიდება შესაბამისი ანაზღაურების განხორციელების შემთხვევაში.